transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Inevitable Endpoint of EU Refugee and Border Policy Spells Genocide

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Philosophical Comment Blog, ( 2015-04-26 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
EU-rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Folkrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Globaliseringsstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskning om Europa
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
Bulgaria, EU, European Union, Hans Rosling, Human Rights, Libya, Mediterranean, Migration, refugees, Syria, Turkey, UK, united kingdom
Postens nummer:
215777
Posten skapad:
2015-04-26 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007