transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Impact of age, BMI and HbA1c levels on the genome-wide DNA methylation and mRNA expression patterns in human adipose tissue and identification of epigenetic biomarkers in blood

Författare och institution:
T Rönn (-); P Volkov (-); L Gillberg (-); Milana Kokosar (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); A Perfilyev (-); AL Jacobsen (-); SW Jörgensen (-); C Bröns (-); Per-Anders Jansson (-); KF Eriksson (-); O Pedersen (-); T Hansen (-); L Groop (-); Elisabet Stener-Victorin (-); A Vaag (-); Emma Nilsson (-); Charlotte Ling (-)
Publicerad i:
Human Molecular Genetics, 24 ( 13 ) s. 3792-3813
ISSN:
0964-6906
E-ISSN:
1460-2083
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
215771
Posten skapad:
2015-04-26 11:38
Posten ändrad:
2015-08-05 12:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007