transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Revisiting the Contagious Cynicism Effect: How Game-Framed News and Perceptions of Partisan Bias Influence Media Trust

Författare och institution:
David Nicolas Hopmann (-); Adam Shehata (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Jesper Strömbäck (-)
Publicerad i:
International Communication Association’s annual conference, Seattle, 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Medievetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
215741
Posten skapad:
2015-04-24 12:12
Posten ändrad:
2015-04-29 11:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007