transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recruitment, Colonization and Physical-Chemical Forcing in Marine Biological Systems - Proceedings of the 32nd European Marine Biology Symposium, held in Lysekil, Sweden, 16-22 August 1997 - Preface

Författare och institution:
Susanne P. Baden (Institutionen för marin ekologi); L. Phil (Institutionen för marin ekologi); Rutger Rosenberg (Institutionen för marin ekologi); Jarl-Ove Strömberg (Institutionen för marin ekologi); I. Svane (-); Peter Tiselius (Institutionen för marin ekologi, Kristineberg)
Publicerad i:
Hydrobiologia, 375-76 s. IX-IX
ISSN:
0018-8158
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
215731
Posten skapad:
2015-04-24 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007