transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A MODEL EVALUATION OF THE IMPACT OF FOOD PATCHINESS ON FORAGING STRATEGY AND PREDATION RISK IN ZOOPLANKTON

Författare och institution:
Peter Tiselius (Institutionen för marin ekologi, Kristineberg); Per R. Jonsson (Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium); P. G. Verity (-)
Publicerad i:
Bulletin of Marine Science, 53 ( 1 ) s. 247-264
ISSN:
0007-4977
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
215724
Posten skapad:
2015-04-24 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007