transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

THE STRUCTURE OF THE PELAGIC FOOD WEB IN RELATION TO WATER COLUMN STRUCTURE IN THE SKAGERRAK

Författare och institution:
T. Kiorboe (-); H. Kaas (-); B. Kruse (-); F. Mohlenberg (-); Peter Tiselius (Institutionen för marin ekologi, Kristineberg); G. Aertebjerg (-)
Publicerad i:
Marine Ecology Progress Series, 59 ( 1-2 ) s. 19-32
ISSN:
0171-8630
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1990
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
215704
Posten skapad:
2015-04-24 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007