transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

COPEPOD NUTRITIONAL CONDITION AND PELAGIC PRODUCTION DURING AUTUMN IN KOSTERFJORDEN, WESTERN SWEDEN

Författare och institution:
U. Bamstedt (-); J. L. Hakanson (-); J. Brennerlarsen (-); P. K. Bjornsen (-); O. Geertzhansen (-); Peter Tiselius (Institutionen för marin ekologi, Kristineberg)
Publicerad i:
Marine Biology, 104 ( 2 ) s. 197-208
ISSN:
0025-3162
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1990
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
215703
Posten skapad:
2015-04-24 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007