transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

PROPAGATION OF PLANKTONIC COPEPODS - PRODUCTION AND MORTALITY OF EGGS

Författare och institution:
T. Kiorboe (-); F. Mohlenberg (-); Peter Tiselius (Institutionen för marin ekologi, Kristineberg)
Publicerad i:
Hydrobiologia, 167 s. 219-225
ISSN:
0018-8158
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1988
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
215700
Posten skapad:
2015-04-24 11:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007