transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Privatization in Swedish nursing homes

Författare och institution:
Osvaldo Salas (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Economía y desarrollo, 12 ( 1 ) s. 15-28
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
215687
Posten skapad:
2015-04-24 09:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007