transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On modelling migrant behavior driven by imitation.

Författare och institution:
Osvaldo Salas (Förvaltningshögskolan); Elvio Accinelli (-); Edgar Sanchez (-)
Publicerad i:
Journal of Reviews on Global Economics , 3 s. 15-23
ISSN:
1929-7092
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
215686
Posten skapad:
2015-04-24 09:38
Posten ändrad:
2015-04-24 10:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007