transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Har kvasimarknadsmodellen fungerat som den skall i äldreboende?

Författare och institution:
Osvaldo Salas (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Ekonomiska samfundets tidskrift, ( 2 ) s. 137-148
ISSN:
0013-3183
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
215685
Posten skapad:
2015-04-24 09:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007