transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Har roller och värdemönster bland kommunala tjänstemän förändrats under de senaste 30 åren?

Författare och institution:
Vicki Johansson (Förvaltningshögskolan); Lena Lindgren (Förvaltningshögskolan); Stig Montin (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Statsvetenskaplig tidskrift, 115 ( 1 ) s. 2
ISSN:
0039-0747
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Projektpresentation
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
215684
Posten skapad:
2015-04-24 09:29
Posten ändrad:
2015-04-24 10:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007