transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recension av: Carsten Dutt & Reinhard Laube (red.): Zwischen Sprache und Geschichte. Zum Werk Reinhart Kosellecks. Göttingen, 2013; Reinhart Koselleck & Carsten Dutt: Erfahrene Geschichte. Zwei Gespräche. Heidelberg, 2013.

Författare och institution:
Anton Jansson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Lychnos, 2014 s. 219-221
ISSN:
0076-1648
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
215663
Posten skapad:
2015-04-23 15:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007