transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sadness in Cities

Författare och institution:
Christine Hansen (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Heritage as Commons, Commons as Heritage. Benesch, H.; Hammami, F.; Martins Holmberg, I.; Uzer, E. (eds.),
ISBN:
9789170611643
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Makadam Förlag
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
heritage, cities, death, emotion, affect, memorials
Postens nummer:
215598
Posten skapad:
2015-04-22 16:07
Posten ändrad:
2015-08-21 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007