transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kulturella ekosystemtjänster: Argument och metoder för samverkan mellan kultur och naturmiljösektorn i fjällandskap

Författare och institution:
Ingegärd Eliasson (Institutionen för kulturvård); Igor Knez (-); Malin Weijmer (Institutionen för kulturvård); Ola Hanneryd (-)
Publicerad i:
Storslagen fjällmiljö, 13-14 maj 2014 Östersund, Naturvårdsverket,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
https://www.youtube.com/watch?v=T0ugpBo9Vww&feature=youtu.be
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
215508
Posten skapad:
2015-04-21 15:05
Posten ändrad:
2015-04-21 15:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007