transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Upplevelser kring överföring till vuxensjukvård - Unga vuxna med medfödda hjärtfel

Författare och institution:
Ann Asp (-); Ewa-Lena Bratt (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ann-Chatrine Bramhagen (-)
Publicerad i:
Barnveckan, 20-23 april, Stockholm,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Transfer, Congenital heart, Transition
Postens nummer:
215457
Posten skapad:
2015-04-20 23:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007