transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Öghuggna stockar dras ut från skogen med häst - Rekonstruktionen av Södra Råda medeltidskyrka

Författare och institution:
Anders Lundvang (Hantverkslaboratoriet - Nationellt Centrum för Kulturmiljövårdens Hantverk); Christina Persson (Hantverkslaboratoriet - Nationellt Centrum för Kulturmiljövårdens Hantverk)
Publicerad i:
Hantverkslaboratoriets filmkanal på Youtube, s. Längd 15 minuter
Antal sidor:
15 minuter
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Mariestad
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Timmerman Robert Carlsson berättar om Södra Råda-projektet där medeltida arbetsmetoder används i kyrkbygget. Öghuggning, en västskandinavisk utkörningsmetod, beskrivs. Hästkörare Ingvar Karlsson drar ut två öghuggna stockar från skogen med häst. Filmat i Hökensås, Västergötland, 26-27 februari 2013. Kamera och redigering: Anders Lundvang. Ljud och intervju: Christina Persson. En film från Hantverkslaboratoriet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
timmer, skogsarbete med häst, öghuggning, huggning med yxa, hantverk, Hökensås, Södra Råda, medeltidskyrka, Hantverkslaboratoriet
Ytterligare information:
Film, 15 minuter
Postens nummer:
215444
Posten skapad:
2015-04-20 15:41
Posten ändrad:
2016-01-27 21:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007