transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The rise and fall of JB Education. Students’, teachers’ and principals’ experiences of a school bankruptcy.

Författare och institution:
Ann-Sofie Holm (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presenterat vid NFPF-konferensen i Göteborg, 2-6 mars 2015.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
215380
Posten skapad:
2015-04-20 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007