transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea basin

Redaktör(er):
The BACC II Author Team (-); Anders Omstedt (Institutionen för geovetenskaper); Hans Storch (-)
ISBN:
978-3-319-16005-4
Antal sidor:
501
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Springer
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser
Postens nummer:
215370
Posten skapad:
2015-04-20 10:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007