transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vorwort

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för språk och litteraturer); Christine Becker (-)
Publicerad i:
Christine Becker/Frank Thomas Grub (Hgg.): Perspektive Nord: Zu Theorie und Praxis einer modernen Didaktik der Landeskunde. Beiträge zur 2. Konferenz des Netzwerks 'Landeskunde Nord' in Stockholm am 24./25. Januar 2014, s. 7-8
ISBN:
978-3-631-66012-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Peter Lang Edition
Förlagsort:
Frankfurt a.M.
Publiceringsår:
2015
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
215340
Posten skapad:
2015-04-18 21:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007