transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Perspektive Nord: Zu Theorie und Praxis einer modernen Didaktik der Landskunde

Beiträge zur 2. Konferenz des Netzwerks 'Landeskunde Nord' in Stockholm am 24./25. Januar 2014

Redaktör(er):
Christine Becker (-); Frank Thomas Grub (Institutionen för språk och litteraturer)
ISBN:
978-3-631-66012-6
Antal sidor:
196
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Peter Lang Edition
Förlagsort:
Frankfurt a.M.
Publiceringsår:
2015
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
215338
Posten skapad:
2015-04-18 21:45
Posten ändrad:
2015-08-21 11:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007