transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effect of cleansing of biofilm formed on titanium discs.

Författare och institution:
Georgios Charalampakis (Institutionen för odontologi); Per Ramberg (Institutionen för odontologi, sektion 2); Gunnar Dahlén (Institutionen för odontologi, sektion 3); Tord Berglundh (Institutionen för odontologi, sektion 2); Ingemar Abrahamsson (Institutionen för odontologi, sektion 2)
Publicerad i:
Clinical oral implants research, 26 ( 8 ) s. 931–936
ISSN:
1600-0501
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To study the combined effect of mechanical and chemical cleansing on a 4-day biofilm grown intra-orally on titanium discs with different surface characteristics.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Postens nummer:
215259
Posten skapad:
2015-04-16 09:15
Posten ändrad:
2015-11-04 12:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007