transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Efficiency of 10 % for quasi-solid state dye-sensitized solar cells under low light irradiance

Författare och institution:
T.M.W.J. Bandara (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik, Chalmers); Wjmjsr Jayasundara (-); Hdns Fernado (-); MAKL Dissanayake (-); L. A. A. De Silva (-); Ingvar Albinsson (Institutionen för fysik (GU)); Maurizio Furlani (Institutionen för fysik (GU)); Bengt-Erik Mellander (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik, Chalmers)
Publicerad i:
Journal of Applied Electrochemistry, 45 ( 4 ) s. 289-298
ISSN:
0021-891X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Polyacrylonitrile-based gel electrolytes were prepared using tetrapropylammonium iodide salt for dye-sensitized solar cells (DSSCs). The optimized gel electrolyte exhibited an ionic conductivity of 2.6 mS cm(-1) at 25 A degrees C and the DSSC fabricated with this gel electrolyte showed open-circuit voltage, short-circuit current density, fill factor, and efficiency of 0.71 V, 11.8 mA, 51, and 4.2 %, respectively, under one sun irradiation. The efficiency of the cell increases increased with decreasing solar irradiance achieving 10 % efficiency and 80 % fill factor at 3 mW cm(-2) a low irradiance value of 3 mW cm(-2). Lower efficiencies at higher intensities were attributed to transport limitation of the redox mediators at high irradiation intensities. This work suggests that quasi-solid state DSSCs can reach efficiencies close to that of liquid electrolyte-based cells at low irradiance levels. The results open up new vistas on efficiency improvement in DSSCs by optical manipulation and control of DSSCs.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Nyckelord:
Dye-sensitized solar cells, Gel polymer electrolyte, Polyacrylonitrile, Light intensity, Low light irradiation, Efficiency enhancement
Chalmers styrkeområden:
Energi
Materialvetenskap
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
215141
Posten skapad:
2015-04-13 11:11
Posten ändrad:
2016-07-14 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007