transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How managers talk about children's football

Författare och institution:
John Dohlsten (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Eva-Carin M Lindgren (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
Swedish Journal of Sport Research, 1 ( 1 ) s. 4-27
ISSN:
2001-6018
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
children's rights, football, policies
Postens nummer:
215138
Posten skapad:
2015-04-13 10:54
Posten ändrad:
2016-07-06 10:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007