transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effectiveness of Structured Education on Knowledge and Health Behaviors in Patients with Congenital Heart Disease.

Författare och institution:
Eva Goossens (-); Steffen Fieuws (-); Kristien Van Deyk (-); Koen Luyckx (-); Marc Gewillig (-); Werner Budts (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
The Journal of pediatrics, 166 ( 6 ) s. 1370–1376
ISSN:
1097-6833
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To investigate whether a single educational session increased the level of knowledge and changed the prevalence of health risk behaviors in young people with congenital heart disease (CHD).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Annan hälsovetenskap
Postens nummer:
215124
Posten skapad:
2015-04-12 18:52
Posten ändrad:
2015-05-26 10:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007