transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The effect of number of repetitions on listener transcriptions in assessment of speech intelligibility in children.

Författare och institution:
Tove B Lagerberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Lena Hartelius (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Jakob Åsberg Johnels (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Christina Persson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
International journal of language and communication disorders, 50 ( 4 ) s. 476-487
ISSN:
1368-2822
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi ->
Logopedi och foniatrik
Postens nummer:
215109
Posten skapad:
2015-04-10 17:49
Posten ändrad:
2015-08-05 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007