transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medication use as an outcome variable in environmental (noise) epidemiology.

Författare och institution:
Lars Barregård (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Stephen Stansfeld (-)
Publicerad i:
Scandinavian journal of work, environment & health, 40 ( 3 ) s. 211-3
ISSN:
1795-990X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Antipsychotic Agents, therapeutic use, Automobile Driving, Female, Humans, Male, Noise, Self-Assessment
Postens nummer:
215097
Posten skapad:
2015-04-10 15:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007