transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Non-renal effects and the risk assessment of environmental cadmium exposure.

Författare och institution:
Agneta Åkesson (-); Lars Barregård (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Ingvar A Bergdahl (-); Gunnar F Nordberg (-); Monica Nordberg (-); Staffan Skerfving (-)
Publicerad i:
Environmental health perspectives, 122 ( 5 ) s. 431-8
ISSN:
1552-9924
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Exposure to cadmium (Cd) has long been recognized as a health hazard, both in industry and in general populations with high exposure. Under the currently prevailing health risk assessment, the relationship between urinary Cd (U-Cd) concentrations and tubular proteinuria is used. However, doubts have recently been raised regarding the justification of basing the risk assessment on this relationship at very low exposure.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Bone and Bones, drug effects, Cadmium, toxicity, Environmental Exposure, adverse effects, Humans, Kidney, drug effects, Neoplasms, chemically induced, Risk Assessment
Postens nummer:
215092
Posten skapad:
2015-04-10 15:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007