transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Serum pneumoproteins in tunnel construction workers.

Författare och institution:
Dag G Ellingsen (-); Bente Ulvestad (-); Berit Bakke (-); Ingebjørg Seljeflot (-); Lars Barregård (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Yngvar Thomassen (-)
Publicerad i:
International archives of occupational and environmental health, 88 ( 7 ) s. 943-951
ISSN:
1432-1246
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim was to study inflammatory biomarkers in tunnel construction workers (TCW).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
215090
Posten skapad:
2015-04-10 15:36
Posten ändrad:
2015-10-02 12:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007