transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stora barngrupper i förskolan relaterat till läroplanens intentioner

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Pia Williams (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Sonja Sheridan (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Tidsskift for nordisk barnehageforskning/Nordic Early Childhood Education Research Journal, 9 ( 7 ) s. 1-14
ISSN:
1890-9167
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Barngruppsstorlek, förskollärare, förskolan, läroplan
Postens nummer:
215083
Posten skapad:
2015-04-10 15:18
Posten ändrad:
2015-04-13 09:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007