transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Kripke model for simplicial sets

Författare och institution:
M. Bezem (-); Thierry Coquand (Institutionen för data- och informationsteknik (GU))
Publicerad i:
Theoretical Computer Science, 574 s. 86-91
ISSN:
0304-3975
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
By means of a countermodel we show that the homotopy equivalence of the fibers of a Kan fibration over a connected base cannot be proved constructively.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Nyckelord:
Simplicial set, Kripke model, Constructivity
Projekt:
Formalization of Constructive Mathematics (MATHFOR) (EC/FP7/247219)
Postens nummer:
215073
Posten skapad:
2015-04-10 13:40
Posten ändrad:
2016-09-13 10:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007