transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A numerical method for simulation dynamics of incompressible lipid membranes in viscous fluid

Författare och institution:
Alexey Heintz (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 289 s. 87-100
ISSN:
0377-0427
E-ISSN:
1879-1778
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A numerical scheme is presented for modeling dynamics of incompressible elastic lipid membranes imbedded into viscous fluid. A new elliptic equation for tension in the membrane implying its local incompressibility is derived. The membranes dynamics is approximated in a semi implicit way. The Lattice Boltzmann method is used to approximate the fluid flow. Forces acting on the fluid from the lipid membrane are implemented using the immersed boundary method by Peskin. The method is illustrated by examples of axisymmetric membranes with deformations and flows typical for experiments with lipid vesicles and nanotubes where deformations and flows can be modulated by external forces applied to the membrane.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Chalmers styrkeområden:
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Postens nummer:
215067
Posten skapad:
2015-04-10 12:00
Posten ändrad:
2015-08-06 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007