transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clinical indications for computed tomographic colonography: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) Guideline.

Författare och institution:
Cristiano Spada (-); Jaap Stoker (-); Onofre Alarcon (-); Federico Barbaro (-); Davide Bellini (-); Michael Bretthauer (-); Margriet C De Haan (-); Jean-Marc Dumonceau (-); Monika Ferlitsch (-); Steve Halligan (-); Emma Helbren (-); Mikael Hellström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Ernst J Kuipers (-); Philippe Lefere (-); Thomas Mang (-); Emanuele Neri (-); Lucio Petruzziello (-); Andrew Plumb (-); Daniele Regge (-); Stuart A Taylor (-); Cesare Hassan (-); Andrea Laghi (-)
Publicerad i:
European radiology, 25 ( 2 ) s. 331-45
ISSN:
1432-1084
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
Postens nummer:
215065
Posten skapad:
2015-04-10 11:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007