transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Swedish preschool teachers' ideas of the ideal preschool group

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Pia Williams (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Sonja Sheridan (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Anette Hellman (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Journal of Early Childhood Research, e-pub ahead of print s. 1-17
ISSN:
1476-718X
E-ISSN:
1741-2927
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
215057
Posten skapad:
2015-04-10 10:01
Posten ändrad:
2015-04-13 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007