transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bridge over troubled waters

Författare och institution:
Michael Azar (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Eurozine ,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Urban space, Patchwork of Narratives, Identities, Empire of signs, Beirut, Mostar
Postens nummer:
215040
Posten skapad:
2015-04-09 16:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007