transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quality of life and voice in patients with laryngeal carcinoma: a posttreatment comparison of laryngectomy (salvage surgery) versus radiotherapy.

Författare och institution:
Caterina Finizia (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar); Eva Hammerlid (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar); T Westin (-); J Lindström (-)
Publicerad i:
The Laryngoscope, 108 ( 10 ) s. 1566-73
ISSN:
0023-852X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study was designed to compare the voice and the quality of life (QOL) of laryngeal cancer patients receiving treatment with radical radiotherapy with or without laryngectomy as salvage surgery. We also compared the patients' own perceptual ratings of their voice to the perceptual ratings of a group of listeners.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
Aged, Female, Humans, Laryngeal Neoplasms, radiotherapy, surgery, Laryngectomy, Larynx, Artificial, Male, Middle Aged, Quality of Life, Salvage Therapy, Speech Intelligibility, Voice Quality
Postens nummer:
215016
Posten skapad:
2015-04-09 13:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007