transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The amount of injected (177)Lu-octreotate strongly influences biodistribution and dosimetry in C57BL/6N mice.

Författare och institution:
Emil Schüler (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center); Andreas Österlund (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center); Eva Forssell-Aronsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center)
Publicerad i:
Acta oncologica (Stockholm, Sweden), 55 ( 1 ) s. 68-76
ISSN:
1651-226X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
(177)Lu-octreotate therapy has proven to give favorable results after treatment of patients with neuroendocrine tumors. Much focus has been on the binding and uptake of (177)Lu-octreotate in tumor tissue, but biodistribution properties in normal tissues is still not fully understood, and the effect of receptor saturation may be important. The aim of this study was to investigate the influence of the amount of (177)Lu-octreotate on the biodistribution of (177)Lu-octreotate in normal tissues in mice.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
215012
Posten skapad:
2015-04-09 13:18
Posten ändrad:
2016-01-15 08:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007