transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluation of Accuracy and Precision of Manual Size Measurements in Chest Tomosynthesis using Simulated Pulmonary Nodules.

Författare och institution:
Christina Söderman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Åse (Allansdotter) Johnsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Jenny Vikgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Rauni Rossi-Norrlund (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); David Molnar (-); Angelica Svalkvist (-); Lars Gunnar Månsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Academic radiology, 22 ( 4 ) s. 496-504
ISSN:
1878-4046
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To investigate the accuracy and precision of pulmonary nodule size measurements on chest tomosynthesis images.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Nyckelord:
Thoracic radiography; tomosynthesis; solitary pulmonary nodule; dimensional measurement accuracy; observer variation
Postens nummer:
214998
Posten skapad:
2015-04-09 11:11
Posten ändrad:
2016-04-28 12:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007