transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Highly-active antiretroviral therapy and oral opportunistic microorganisms in HIV-positive individuals of Thailand.

Författare och institution:
Pratanporn Arirachakaran (-); Yong Poovorawan (-); Gunnar Dahlén (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Journal of investigative and clinical dentistry, 7 ( 2 ) s. 158–167
ISSN:
2041-1626
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Oral mucosal lesions and opportunistic microorganisms in HIV-positive Thais treated with highly-active antiretroviral therapy (HAART) for more than 5 years were investigated.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Nyckelord:
Oral mikrobiologi, HIV, HAART
Postens nummer:
214970
Posten skapad:
2015-04-08 15:49
Posten ändrad:
2016-04-28 15:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007