transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Repetitive concussions - How dangerous are they?

Författare och institution:
Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Sam Gandy (-)
Publicerad i:
Molecular and cellular neurosciences, 66 ( Part B ) s. 73–74
ISSN:
1095-9327
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Nyckelord:
Concussion, Chronic traumatic encephalopathy, Amyloid, Tau, Risk factors
Postens nummer:
214955
Posten skapad:
2015-04-08 14:32
Posten ändrad:
2015-10-27 10:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007