transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Laboratory testing for lyme neuroborreliosis.

Comment & Response

Författare och institution:
Ronald Lautner (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
JAMA neurology, 72 ( 1 ) s. 125-6
ISSN:
2168-6157
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Nyckelord:
Amyotrophic Lateral Sclerosis, diagnosis, Cranial Nerve Diseases, diagnosis, Humans, Lyme Neuroborreliosis, diagnosis, Multiple Sclerosis, diagnosis, Polyneuropathies, diagnosis
Postens nummer:
214945
Posten skapad:
2015-04-08 14:19
Posten ändrad:
2015-04-14 08:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007