transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Person-centred care- An approach that improves the discharge process

Författare och institution:
Kerstin Ulin (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Lars-Eric Olsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Axel Wolf (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Inger Ekman (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
European Journal of Cardiovascular Nursing, 15 ( 3 ) s. 19-26
ISSN:
1474-5151
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Chronic heart failure, person centred care, care-planning, discharge-palnning, patint-centred care
Postens nummer:
214905
Posten skapad:
2015-04-08 09:56
Posten ändrad:
2016-04-28 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007