transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tropes

Författare och institution:
Anna-Sofia Maurin (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Oxford Bibliographies in Philosophy,
ISBN:
9780195396577
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
Tropes
Postens nummer:
214881
Posten skapad:
2015-04-07 17:05
Posten ändrad:
2015-04-28 11:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007