transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anti-Müllerian hormone in premenopausal women following treatment of uterine cervical cancer.

Författare och institution:
Asa Hallqvist Everhov (-); Karin Bergmark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Karin E Smedby (-); Angelica Lindén Hirschberg (-); Angelique Flöter Rådestad (-)
Publicerad i:
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 93 ( 9 ) s. 949-53
ISSN:
1600-0412
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this longitudinal study we prospectively enrolled 32 premenopausal women (ages 23-44 years) with stage I-III uterine cervical cancer undergoing surgery and/or chemoradiation. Serum levels of anti-Müllerian hormone, follicle-stimulating hormone and estradiol were examined at baseline and 1 year after treatment. As expected, serum anti-Müllerian hormone was undetectable after salpingo-oophorectomy or chemoradiation. After radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy with ovarian preservation serum anti-Müllerian hormone declined from a mean value of 2.0 ± 1.4 μg/L to 1.1 ± 0.8 μg/L (p = 0.01), representing a 45% reduction, whereas there was no significant change in serum levels of follicle-stimulating hormone and estradiol. This implies that ovarian function may be affected not only by castrating treatment but also by radical hysterectomy with ovarian preservation. The risk of premature menopause and the potential need of hormone replacement therapy among these women may be overlooked since they no longer menstruate.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Nyckelord:
Adult, Anti-Mullerian Hormone, blood, Antineoplastic Agents, therapeutic use, Estradiol, blood, Female, Follicle Stimulating Hormone, blood, Humans, Hysterectomy, Longitudinal Studies, Middle Aged, Prospective Studies, Salpingectomy, Treatment Outcome, Uterine Cervical Neoplasms, blood, drug therapy, surgery
Postens nummer:
214877
Posten skapad:
2015-04-07 15:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007