transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reduced vaginal elasticity, reduced lubrication, and deep and superficial dyspareunia in irradiated gynecological cancer survivors.

Författare och institution:
Karin Stinesen-Kollberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Ann-Charlotte Waldenström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Karin Bergmark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Gail Dunberger (-); Anna Rossander (-); Ulrica Wilderäng (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Elisabeth Åvall-Lundqvist (-); Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi)
Publicerad i:
Acta oncologica (Stockholm, Sweden), 54 ( 5 ) s. 772-779
ISSN:
1651-226X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The purpose of this study was to examine whether or not vaginal elasticity or lack of lubrication is associated with deep or superficial dyspareunia. We investigated gynecological cancer survivors treated with radiation therapy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
214875
Posten skapad:
2015-04-07 15:51
Posten ändrad:
2015-05-26 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007