transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Data from: Foraging mode of spiders affects risk of predation by birds.

Författare och institution:
Bengt Gunnarsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Kerstin Wiklander (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Dryad Digital Respository,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Primary data
Ytterligare information:
Shared data deposited in the Dryad digital respository
Postens nummer:
214874
Posten skapad:
2015-04-07 15:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007