transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quality of life in head and neck cancer patients: validation of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire-H&N35.

Författare och institution:
K Bjordal (-); Eva Hammerlid (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna); M Ahlner-Elmqvist (-); A de Graeff (-); M Boysen (-); J F Evensen (-); A Biörklund (-); J R de Leeuw (-); P M Fayers (-); M Jannert (-); T Westin (-); S Kaasa (-)
Publicerad i:
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 17 ( 3 ) s. 1008-19
ISSN:
0732-183X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this study was to define the scales and test the validity, reliability, and sensitivity of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ)-H&N35, a questionnaire designed to assess the quality of life of head and neck (H&N) cancer patients in conjunction with the general cancer-specific EORTC QLQ-C30.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Aged, Female, Head and Neck Neoplasms, psychology, therapy, Humans, Male, Middle Aged, Netherlands, Norway, Quality of Life, Questionnaires, Reproducibility of Results, Sweden
Postens nummer:
214848
Posten skapad:
2015-04-07 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007