transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pre-hospital prediction of death or cardiovascular complications during hospitalisation and death within one year in suspected acute coronary syndrome patients.

Författare och institution:
Nguyen Dang Thang (-); Björn Wilgot Karlson (-); Birgitta Wireklint Sundström (-); Thomas Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin & Hälsometri); Johan Herlitz (-)
Publicerad i:
International journal of cardiology, 185 s. 308-312
ISSN:
1874-1754
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To identify pre-hospital predictors of a) death or the development of cardiovascular complications during hospitalisation (primary objective) and b) all-cause death during one year of follow-up (secondary objective), in chest pain patients with suspected acute coronary syndrome (ACS).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
214842
Posten skapad:
2015-04-07 13:27
Posten ändrad:
2016-08-25 10:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007