transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Context-sensitivity of the Feedback-Related Negativity for zero-value feedback outcomes

Författare och institution:
DM Pfabigan (-); EM Seidel (-); K Paul (-); A Grahl (-); Uta Sailer (Psykologiska institutionen & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); R Lanzenberger (-); C Windischberger (-); C Lamm (-)
Publicerad i:
Biological Psychology, 104 s. 184-92
ISSN:
0301-0511
E-ISSN:
1873-6246
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
Ytterligare information:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301051114002646
Postens nummer:
214829
Posten skapad:
2015-04-07 10:39
Posten ändrad:
2015-04-09 10:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007