transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Letter to the editor: Physical Activity and Academic Achievement in a Swedish Elementary School

Författare och institution:
Andreas Fröberg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Linus Jonsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
Journal of School Health, 85 ( 5 ) s. 277-278
ISSN:
0022-4391
E-ISSN:
1746-1561
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
Nyckelord:
Physical Activity; Academic Achievement
Postens nummer:
214825
Posten skapad:
2015-04-07 08:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007